آسیاب ادویه

با این دستگاه کار بر می تواند کلیه‌ی ادویه جات اعم از زرد چوبه،زنجبیل،فلفل ،هل،دارچین و غیره را به راحتی آسیاب کند.
توجه داشته باشید این دستگاه قادر به آسیاب کردن سنجد با هسته و مواد سر سخت می‌باشد.