معرفی شرکت

معرفی شرکت

آسیاب سازی رجبی در سال ۱۳۵۰ فعالیت خود را در زمینه ی ساخت آسیاب های صنعتی شروع کرده است
و با توجه به فعالیت مداوم پرسنل این مجموعه توانسته ساخت آسیاب های صنعتی کارخانه های بزرگ را از جمله کارخانه بستنی پاک،میهن و کاله،کارخانه ادویه همیشک،قهوه ی ثمر،قهوه پندار و … در رزومه خود ثبت کند.